fredag, december 01, 2006

Ett nytt försök.

Jag ska försöka göra det här rätt nu. Så. Här följer Baudrillard-citatet jag utgår från, men ska försöka hålla mig i skinnet och säga mindre dumma saker än förut. Namnet "Negator" förpliktigar.

"You need an infinite stretch of time ahead of you to start to think, infinite energy to make the smallest decision. The world is getting denser. The immense number of useless projects is bewildering. Too many things have to be put in to balance up an uncertain scale. You can’t disappear anymore. You die in a state of total indecision."

Total obeslutsamhet: watch out.